Ogłoszenie o naborze Biznesplanów w ramach projektu pn. „Outplacement szansą na pracę”.

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, jako Partner w projekcie
pn. „Outplacement szansą na pracę”
ogłasza nabór Biznesplanów w terminie:
od 26 marca 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce oraz związanymi z nim ograniczeniami, Biznesplany należy składać:

  1. za pośrednictwem poczty na adres biura projektu tj. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz z dopiskiem: „Outplacement szansą na pracę”

  2. lub

  3. dostarczyć osobiście do urny przeznaczonej na korespondencję, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Urzędu w siedzibie Partnera projektu tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 – 15:30, w piątek w godzinach 07:00 – 13:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Outplacement szansą na pracę” oraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika projektu.

Nabór dotyczy Uczestników Projektu, którzy zakończyli indywidualne wsparcie doradcze w zakresie tworzenia Biznesplanów.

Biznesplany winny być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Outplacement szansą na pracę”.