Trwa nabór do projektu pn. Outplacement szansą na pracę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, w tym dla 55 osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz dla 55 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Wszelkie informacje nt. udziału w projekcie są dostępne są w Biurze Projektu tj.:

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
ul. Parkowa 22
86-300 Grudziądz
Pokój 203 (I piętro)
telefon : 56 643 84 24
e-mail: togr@praca.gov.pl
http://grudziadz.praca.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na stan epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, ograniczono dostęp do budynków instytucji publicznych w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

W związku z tym, zainteresowani udziałem w projekcie powinni nawiązać kontakt z biurem projektu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego bądź poczty elektronicznej.


Załączniki do pobrania: