+48 692 403 907 fundacja4you@gmail.com

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów w ramach projektu pn. „Outplacement szansą na pracę”.

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, jako Partner w projekcie pn. „Outplacement szansą na pracę” ogłasza nabór Biznesplanów w terminie: od 26 marca 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce oraz związanymi z nim ograniczeniami, Biznesplany należy składać: za pośrednictwem poczty na adres biura projektu tj. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz…

Czytaj więcej


Komunikat w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego dotyczący realizacji usług zdalnych w ramach projektu pn. „Outplacement szansą na pracę”.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, w ramach projektu „Outplacement szansą na pracę”, wprowadzona została możliwość skorzystania z części realizowanych w projekcie form wsparcia w postaci usługi zdalnej. Uczestnicy  projektu  zainteresowani  skorzystaniem  z  realizacji  usługi  zdalnej  winni  zapoznać  się z Regulaminem wykonywania usług zdalnych oraz nawiązać kontakt…

Czytaj więcej


Trwa nabór do projektu pn. Outplacement szansą na pracę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, w tym dla 55 osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz dla 55 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wszelkie informacje nt. udziału w projekcie są dostępne są w Biurze Projektu tj.:…

Czytaj więcej