+48 692 403 907 fundacja4you@gmail.com

Projekt pt. „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza”


Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu rozpoczęła z dniem 1 stycznia 2020 roku realizację projektu w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w którym nasza Fundacja 4YOU jest jednym partnerów obok 4PRO Grzegorz Grześkiewicz oraz Gminy – Miasto Grudziądz.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 50 osób niesamodzielnych z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności z terenu miasta Grudziądz poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Działania w projekcie są adresowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb w celu poprawy ich sytuacji życiowej, poprzez pielęgnację, opiekę higieniczną, zapewnienie posiłku, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy też pomoc w dokonywaniu zakupów i regulowanie opłat i innych należności domowych.  

Projekt będzie realizowany do dnia do 31.12.2021 r.

Zainteresowane osoby lub ich bliskich prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 500 329 972, bezpośrednio w Biurze projektu przy parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, przy ul. Wyspiańskiego 1-3.

Do pobrania: