+48 692 403 907 fundacja4you@gmail.com

Projekty

Aktualnie realizowane projekty:

Projekt pt. „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 50 osób niesamodzielnych z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności z terenu miasta Grudziądz poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Działania w projekcie są adresowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego.Projekt pt. „Outplacement szansą na pracę”.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, w tym osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.